När kan man avla på en travhäst?

Travhästar är en populär typ av hästar just inom travsporten, men även som rid-, kör- och sällskapshästar efter avslutad avels- eller travkarriär på tävlingsbanorna. Travhästar är oftast hästar av varmblodstyp men i Sverige används också ofta kallblodshästar som är framavlade för travsport. Varmblodshästarna tävlar generellt en kortare tid än vad kallblodshästarna gör.

Avel på travhästar

För att få fram nya duktiga travhästar avlar man kontinuerligt på de allra bästa avelsmaterialen som finns. Oftast så utgår man från en välmeriterad hingst som vunnit många tävlingar och som har ett bra och fördelaktigt utseende. Avelsstona är oftast unga hästar som har goda avelslinjer och som man använder inom aveln under många år framöver. Exakt hur aveln bedrivs skiljer sig beroende på ras och uppfödare.

Lägsta ålder för avel

När det gäller hästar så ska stoet inte vara yngre än 2 år vid sin första betäckning. De allra flesta väntar dock minst till 3 års ålder men inom travvärlden är det ändå ganska vanligt att man börjar aveln redan vid 2 års ålder om stoet har rätt avelslinjer, har utvecklats väl och ser lovande ut. Det är trots allt viktigt att även stoet har bra egenskaper exteriört och humörmässigt.

Högsta ålder för avel

Det finns egentligen ingen lagstadgad åldersgräns för när man måste upphöra att avla på ett avelssto. Ett sto som fått flera föl under sitt liv och som är i god hälsa kan betäckas även i 20-års åldern. De allra flesta travhästar som det avlas på är dock yngre, och byts ut vid en viss ålder för att ge plats åt nya ston med andra avelslinjer. Ett sto som lämnat bra avkommor kan dock användas i avel under lång tid, och efter avslutad karriär som avelssto säljs stona ofta som sällskaps- eller ridhästar då de sällan använts inom travet annat än för avelsarbetet. Självklart avlar man också på framgångsrika och friska ston som tävlat i avel men som avslutat sin tävlingskarriär. Detta går ofta bra då stona i många fall avslutar tävlingskarriären innan 10 års ålder.